Les preparacions

Decorant el carrer:

Fent les decoracions: